Zajímavý dotazník, který se zabývá cestovním ruchem na Lipensku. Jeho výsledky pomohou jedné ze studentek při sepisování diplomové práce.

Děkujeme za vyplnění:

Marketingová komunikace v destinaci cestovního ruchu Lipensko (výsledky průzkumu) | Vyplňto.cz – řešení pro online průzkumy (vyplnto.cz)

Účelem Turistického spolku Lipenska je sdružovat obce, podnikatele, zájmové spolky a fyzické osoby, mající provozovnu, sídlo či trvalý pobyt v lipenské oblasti, nebo v oblasti Lipenska vyvíjí činnost, která napomáhá rozvoji cestovního regionálního ruchu. Cílem spolku je podporovat vytvoření a rozvoj konkurence schopné turistické oblasti Lipensko.

V čele spolku stojí pětičlenné představenstvo spolku, které podle Stanov reprezentuje jeden zástupce podnikatelů v oblasti ubytování, jeden zástupce podnikatelů z oblasti poskytování služeb, dva zástupci lipenských obcí a předseda.

Mezi orgány spolku patří dále kontrolní komise a členská schůze. Blíže viz  STANOVY TSL

TSL vznikl dne 9. května 2016, zápisem do veřejného rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou L 7018.

Chcete se stát našimi členy? Přihlášku do TSL najdete zde: PŘIHLÁŠKA DO TSL

Turistický spolek Lipenska získal v roce 2018 certifikát Českého systému kvality služeb

Tisk

Certifikát-Turistický spolek Lipenska

Představenstvo

Předseda

Jiří Mánek, předseda představenstva za Sportnatura s.r.o.

Členové představenstva

Marcela Haladejová, člen představenstva za Stezka korunami stromů s.r.o.
Vladislava Semšová, člen představenstva za HOTEL MAXANT
Zdeněk Zídek, člen představenstva za obec Lipno nad Vltavou
Irena Pekárková, člen představenstva za obec Černá v Pošumaví

Veronika Hrabalová, člen představenstva za půjčovny Lipno Centrum s.r.o.

Jiří Hůlka, člen představenstva za město Horní Planá

Kontrolní komise

Martin Madej (starosta Hořic na Šumavě)
Jan Straka (místostarosta Vyššího Brodu)
Hanne Wilzing (Camping Frymburk)

Strategie rozvoje turistické destinace Lipenska (dokument PDF)

3K platforma LIPENSKO (více zde)