Účelem Turistického spolku Lipenska je sdružovat obce, podnikatele, zájmové spolky a fyzické osoby, mající provozovnu, sídlo či trvalý pobyt v lipenské oblasti, nebo v oblasti Lipenska vyvíjí činnost, která napomáhá rozvoji cestovního regionálního ruchu. Cílem spolku je podporovat vytvoření a rozvoj konkurence schopné turistické oblasti Lipensko.

V čele spolku stojí sedmičlenné představenstvo spolku, dalšími orgány jsou pak kontrolní komise a členská schůze.

Chcete se stát našimi členy?

Turistický spolek Lipenska vznikl dne 9. května 2016, zápisem do veřejného rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou L 7018.

Turistický spolek Lipenska získal v roce 2018 certifikát Českého systému kvality služeb

Tisk

Představenstvo

Předseda

Jiří Mánek, předseda představenstva za Sportnatura s.r.o.

Členové představenstva

Marcela Haladejová, člen představenstva za Stezka korunami stromů s.r.o.
Vladislava Semšová, člen představenstva za HOTEL MAXANT
Zdeněk Zídek, člen představenstva za obec Lipno nad Vltavou
Irena Pekárková, člen představenstva za obec Černá v Pošumaví
Veronika Hrabalová, člen představenstva za půjčovny Lipno Centrum s.r.o.
Jiří Hůlka, člen představenstva za město Horní Planá

Kontrolní komise

Martin Madej (starosta Hořic na Šumavě)
Jan Straka (místostarosta Vyššího Brodu)
Hanne Wilzing (Camping Frymburk)